Certifikáty

Jazyková škola Maxima Nitra ponúka 2 stretnutia za týždeň v rámci jazykových kurzov pre záujemcov o FCE a CAE skúšky.

Rozvrh: 1x 75 min / týždeň
Cena: 125€ / 15 stretnutí x 75 min za semester

Naša jazyková škola Maxima Nitra dokáže pripraviť študentov na zloženie týchto skúšok, a to dvoma spôsobmi:

a.) Ak ste začiatočník, potrebujete absolvovať niekoľko trimestrov programu jazykového kurzu všeobecnej angličtiny a následne prípravný jazykový kurz na FCE

b.) Ak ste pokročilý študent potrebujete absolvovať prípravný jazykový kurz na FCE.

Popis Cambridgeských certifikátnych skúšok FCE - First Certificate in English:

Cambridge ESOL

Najrozšírenejšia zo všetkých skúšok Cambridge ESOL. Jedná sa o úroveň "viac pokročilí".

Testuje: Všetky jazykové zručnosti.

Obsah skúšky:

  1. čítanie (1 hodina a 15 minút)
  2. písanie (1 hodina a 30 minút)
  3. použitie angličtiny (1 hodina a 15 minút)
  4. počúvanie (približne 40 minút)
  5. konverzácia (približne 14 minút)

Využitie: FCE je najviac uznávaná v obchodnej sfére a priemysle a na jednotlivých univerzitných fakultách.

PET - Preliminary English Test

Testuje: Komunikatívnu spôsobilosť v každej zo štyroch jazykových zručností asi na úrovni dvoch tretín znalostí nutných pre skúšku FCE.

Obsah skúšky:

  1. čítanie a písanie (1 hodina a 30 minút)
  2. počúvanie (približne 40 minút)
  3. konverzácia (10 až 12 min. vo dvojici kandidátov)

Využitie: Dokážete reagovať v každodenných situáciách, ktoré vyžadujú použitie angličtiny vo svojej zemi i v zahraničí.