Jazykové kurzy angličtiny pre deti ZŠ a SŠ

Chcete ten správny jazykový kurz pre vaše dieťa, aby skutočne napredovalo v anglickom jazyku a dosahovalo lepšie výsledky v škole.

Ponúkame vám riešenie našej Jazykovej školy Maxima v Nitre, s ktorým budete naozaj spokojní. Vyučujeme rôzne vekové kategórie a stupne pokročilosti.

Rozvrh: max. 5 študenti

1x 60 min/týždeň
Cena: 110€ / 15 stretnutí × 60 min za semester

Anglický jazyk v Nitre

Vyučujeme angličtinu prirodzenou metódou tak, ako keby sa učili materinský jazyk. Výučba jazykového kurzu je zameraná na bezproblémové zvládnutie gramatiky angličtiny a jej následné využitie v bežných hovorených situáciach. Deti sa neučia len teóriu anglického jazyka, ale aj zvládnutie každodenných socialnych situácií /rozhovor s ľudmi v obchode, škole, na dovolenke, na ulici.../