Kurzy angličtiny pre maturantov

Jazykový kurz angličtiny pre maturantov je určený pre študentov, ktorí sa chcú dôkladne pripraviť na maturitné skúšky a prijímacie pohovory z anglického jazyka na univerzity. Jazyková škola Maxima Nitra používa najnovšie metódy a učebné materiály.

Výučba prebieha v skupinovej alebo individuálnej forme:

  1. Skupinová výučba je ideálna pre maturantov, ktorí sú v podstate spolužiakmi na jednej škole a úrovňou angličtiny sú približne na rovnakej úrovni. Skupinová výučba prebieha v nasledujúcich rozvrhoch:
    • A variant
      Rozvrh: 1x 75 min / týždeň
      Cena: 125€ / 17 stretnutí x 75 min za semester
  2. Individuálny kurz pre maturantov je optimálny pre tých, ktorý chcú využiť čas naplno iba pre seba a zamerať sa na tie stránky anglického jazyka, ktoré sú pre ne najslabšie, čo sa pri skupinovej výučba dá len ťažko dosiahnuť.